Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Strane å återställd

Strane å har återställts. Dammbygget är utrivet och havsöringen kan åter nå sina lekplatser.
Det var för ganska exakt ett år sedan som Fiskejournalen under en fotografering av lekvandrande havsöring upptäckte att man skövlat det lilla vattendraget Strane å på Orust. Vattenägaren hade utan tillstånd påbörjat byggandet av ett vattenkraftverk i ån.
Händelsen fick stor uppmärksamhet i media och Länsstyrelsen i Västra Götaland  begärde vid vite att ån skulle återställas i ursprungligt skick. Sedan blev det rättssak och både Miljödomstolen och Miljööverdomstolen går på länsstyrelsens linje. Ån ska återställas.
Efter ett stort engagemang av bland annat Älvräddarna och ett föredömligt agerande av Länsstyrelsen har rättvisan segrat. Markägaren har återställt ån och enligt fiskevårdsexperter som Fiskejournalen talat kommer Strane å åter kunna bli den fantastiska reproduktionslokal för havsöring som den var innan kraftverksbygget.
Anders Nicander

Strane å på Orust är åter ett fritt flytande vattendrag.

Relaterad nyhet från din region
9 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta