Just nu är ett förslag på förändrade regler för nätfiske efter havsöring  - från Listerlandet till Svinesund - ute på remiss. Ta chansen att svara och visa att denna art är alldeles för värdefull för att bli frysboxutfyllnad. " /> Svara på remissen | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Svara på remissen

Just nu är ett förslag på förändrade regler för nätfiske efter havsöring  – från Listerlandet till Svinesund – ute på remiss. Ta chansen att svara och visa att denna art är alldeles för värdefull för att bli frysboxutfyllnad.
Nyss hemkommen från Skåne kan jag konstatera att havsöringfisket där är minst lika populärt som i Halland som hemma hos mig i Bohuslän. Vi sportfiskare älskar havsöring. Och de många gästerna från Tyskland och Danmark visar att vårt fiske är känt och eftertraktat även utanför landets gränser.
Därför är det mycket glädjande att Fiskeriverket föreslår begränsningar i det nätfiske efter havsöring som effektivt hindrar öringbestånden att nå sin fulla potential. Man  föreslår i korthet att man på vatten grundare än tre meter, bara ska få fiska under tiden 1 maj till fredningstiden infaller. Man föreslår också att redskapen bara ska få stå ute från klockan 16.00 till 10.00. I den delen av Östersjön som omfattas av förslaget höjs maskmåttet på näten till 130 mm.

Frågan är bara om Fiskeriverkets förslag, om det blir verklighet, är tillräckligt. Många menar att det enda rimliga är ett förbud för allt fiske med nät på vatten med mindre djup än tre meter. Det skulle rädda både lekvandrande och utlekt öring och det skulle innebära att många sjöfåglar som nu fastnar i näten och drunknar skulle överleva.
Du kan själv enkelt svara på remissen och även lägga till de ändringar, utöver de föreslagna, du skulle vilja se. Glöm bara inte att skriva att du ”tillstyrker” förslaget om att man begränsar nätfisket över huvud taget. För att läsa och svara på remissen klicka HÄR
Anders Nicander.

En havsöring är oändligt mycket mer värd som sportfisk än som byte för nätfiskaren. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta