Just nu:
Annons

Nyheter

2 veckor sedan Sverige Anders Lundin
Rymlingar från fiskodlingar har orsakat genetiska förändringar bland flera vildlaxbestånd.
Svart på vitt: Rymlingar påverkar vildlax genetiskt

Nu kommer det svart på vitt, det som många redan befarat. Den odlade laxen har orsakat stora genetiska förändringar i flera norska älvar – vilket påverkar bestånden negativt.

Det är Norska institutet för naturforskning som levererar en rapport kring statusen på norska laxälvar. Över 50 000 vilda laxar har genomgått en genetisk analys, utifrån ett uppdrag från Klimat- och miljödepartementet. Slutsatsen är alltså att norsk odlad lax även påverkar de vilda bestånden, genom att fisk rymmer och beblandar sig med dessa.

I en fjärdedel av de undersökta älvarna kunde det påvisas stora genetiska förändringar, och i ytterligare en femtedel kunde det påvisas moderata förändringar, bland dem populära älven Namsen.

Ett av de stora problemen med lax som påverkats genetiskt av rymlingar, är att de är mindre produktiva än opåverkade bestånd, och att avkomman exempelvis har högre dödlighet i havet.
Här kan du se en karta på statusen för respektive laxälv i Norge.

Relaterad nyhet från din region
1 timme sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta