Christer Borg från Älvräddarna (tv) och Kjell Jansson, Svensk Energi (th). Christer Borg från Älvräddarna (tv) och Kjell Jansson, Svensk Energi (th).[/caption] " /> "Svensk Energis krav är genanta" | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
”Svensk Energis krav är genanta”
Christer Borg från Älvräddarna (tv) och Kjell Jansson, Svensk Energi (th).

Christer Borg från Älvräddarna (tv) och Kjell Jansson, Svensk Energi (th).

Svensk Energi har fått svar på tal angående nya regler för vattenkraften. Småskalig vattenkraft betyder noll för elnätets reglering, de överdriver, men framförallt förstår de inte vad omprövning är. Det menar Älvräddarnas ordförande Christer Borg.
I ett pressmeddelande skriver Svensk Energi att halva Sveriges vattenkraftsproduktion kan vara hotad. De generaliserar också och överdriver hela vattenkraftens betydelse för regleringen i elnätet. Men värst är deras nya vurm för omprövning av villkoren som alternativ till vattenverksamhetutredningens förslag på ny prövning av alla kraftverk.
– Ja, det är riktigt roligt. De föreslår nu att ett tvångsinstrument som är till för kraftverksägare som inte förstår sitt eget ansvar enligt lagstiftningen som ett bättre val än nyprövning. Jag tror inte att Svensk Energi och deras medlemmar förstår hur pinsamt det är, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna, som i en artikel på debattsidan Second Opinion går hårt åt Svensk Energi.
Borg tar också upp de grova överdrifterna om att halva Sveriges vattenkraftsproduktion kan vara hotad om de nya reglerna genomförs.

– Visst finns det en teoretisk möjlighet att domstolarna kan döma på det sättet. Men sannolikheten för det är i paritet med att man har sju rätt på Lotto två veckor i rad och däremellan får en blixt i huvudet och överlever, menar Borg.
Ofta pratas det om svensk vattenkraft i generella termer men när det gäller den småskaliga vattenkraften är den helt väsensskild den storskaliga när det gäller vårt elsystem. T.ex. står de allra minsta 1 030 kraftverken i drift enbart för 0,5 TWh av totalt 66 TWh. Det är 1/300-del av den svenska elproduktionen. De har inte heller någon som helst positiv betydelse för regleringen av elnätet eftersom de rent tekniskt inte kan hjälpa till med det.
– Vi måste dock förstå att de trots sin obetydlighet för både elproduktion och effektreglering innebär samma bekymmer för miljön som de storskaliga kraftverken, säger Borg.
Tittar man på balansen mellan klimatnytta genom deras tillskott av förnybar energi och deras påverkan på biologisk mångfald är det tydligt att det inte finns något som överhuvudtaget talar för deras existens.
Fiskejournalen kämpar nu tillsammans med WWF, Sportfiskarna, Älvräddarna och Östersjölaxälvar i Samverkan för att de nya regler som föreslås ska bli verklighet.
Hjälp till du med, brevkampanjen som nu snart är uppe i 8 000 brev hittar du här. Där kan du enkelt skicka ditt brev till ansvariga ministrar.

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta