Martin Falklind, Dr Russel Nelson och Maria Ålander i Mexico[/caption]Att USA har kommit längre än Sverige när det gäller att se sportfiske som en resurs, kanske inte är någon nyhet. Men nu satsar även många sydamerikanska länder på långsiktigt sportfiske, berättar Dr Russel Nelson, chefsforskare på Billfish Foundation.
" /> Sverige: Ett U-land i synen på sportfiske | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Mathias Arnham
Sverige: Ett U-land i synen på sportfiske

Martin Falklind, Dr Russel Nelson och Maria Ålander i Mexico

Martin Falklind, Dr Russel Nelson och Maria Ålander i Mexico

Att USA har kommit längre än Sverige när det gäller att se sportfiske som en resurs, kanske inte är någon nyhet. Men nu satsar även många sydamerikanska länder på långsiktigt sportfiske, berättar Dr Russel Nelson, chefsforskare på Billfish Foundation.
Igen tvingas Fiskejournalen konstatera att Sverige är ett U-land när det gäller sportfiske. När chefredaktör Martin Falklind mötte Dr Russel Nelson i Mexiko förra veckan, fick han flera exempel på satsningar när det gäller kustnära sportfiske och bevarandebiologi som blivit rena kassakor.
– Här i Cabo san Lucas, till exempel, omsätter sportfisket cirka 600 miljoner dollar per år. Detta är en följd av att man väljer att sätta tillbaka merparten av den fångade fisken samt att yrkesfisket efter sportfiskade arter längs kusten är förbjudet.
– Kunderna vet därför att i Cabo san Lucas är chansen att få sin drömfisk mycket större än på andra ställen. Alltså åker de hit.

Striped marlin vid den mexicanska kusten

Striped Marlin, en sårbar men värdefull art

Spjutfiskarna vassa symboler
Dr Russel Nelson har lång erfarenhet av arbetet med omställning från yrkesfiske till sportfiske i kustregioner. Han var en av ingenjörerna bakom Floridas förvandling från fisktomma kuster till ett levande hav där nu sportfisket frodas, parallellt med ett noga reglerat yrkesfiske.
– Idag är det många sydamerikanska länder som vill åstadkomma samma sak. Peru, Panama och Costa Rica har alla förstått ekonomin i att bevara livet i havet. Och det handlar inte bara om sportfiske, utan även om valsafaris, dykturism och naturtursim som får en boost av en sund ekologi.
Billfish Foundation, som Dr Russel nelson jobbar för, har riktat in sig på att kämpa för spjutfiskarna – som marlin och sailfish – men värnar självklart alla fiskar och sportfisket i stort.
– Vi har dock valt spjutfiskarna som symbolfiskar eftersom de är spektakulära, de är starkt hotade och de utgör toppredatorer i våra hav.
Fiskejournalen kommer nu att inleda ett samarbete med Billfish Foundation.
– Håll ögonen öppna, så kommer snart mer på sajten, uppmanar Martin Falklind.

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta