[/caption] " /> Sverige viker ner sig i laxfrågan | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Mathias Arnham
Sverige viker ner sig i laxfrågan

Laxen är värd så mycket mer som sportfisk i älven, än som fiskprodukt i havet.

Eskil Erlandsson röstar för en kvot på 109 000 laxar i Östersjön för 2013. Det är dubbelt upp mot vad forskarna vid Internationella Havsforskningsrådet, ICES, rekommenderat.
Inte heller framförde Sverige några krav till de andra länderna runt Östersjön om att de i likhet med oss ska införa ett mera selektivt fiske för att värna vildlaxen.

–      Det är inte rimligt att Sverige godtar att andra länder fortsätter med sitt storskaliga yrkesfiske efter våra hotade vildlaxar, tvärtemot forskarnas rekommendationer, säger Manni Svensson, ordförande i SeFF, Sveriges Fisketurismföretagare.

–      Sveriges andel av laxkvoten i Östersjön är bara 25% trots att uppemot 90% av vildlaxen kommer från svenska älvar.

Förbud mot drivlinor 2013

I Sverige har Havs och Vattenmyndigheten infört stopp för yrkesfiske med drivlinor i öppet hav från 2013 för att stärka vildlaxen. Laxarna ska istället fångas längs Norrlandskusten, nära älvarna. Därmed ökar möjligheten att styra fisket så att de värdefulla vildlaxarna kan komma tillbaka till sina hemmaälvar för lek. Fisket ute i havet från de andra östersjöländerna sker utan urskiljning på blandbestånd, dvs både på lax som odlas som kompensation av kraftbolagen och på vildlax. Resultatet av detta fiske är att många älvsunika bestånd av vildlax idag balanserar på gränsen till utrotning.
Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta