Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Syresättning räddar fjorden

Konstgjorda lungor i form av två vattenpumpar sprider liv i Byfjorden. (Foto: Anders Nicander)

Göteborgs universitet har sedan hösten 2010 försökt återföra livet till döda bottnar i Byfjorden utanför Uddevalla. Genom att pumpa ner syrerikt vatten till botten försvinner svavelvätet och på sikt kan fiskar och växter komma tillbaka.
På många bohuslänska fjordbottnar finns inget annat liv än bakterier. När syret försvinner bildas svavelväte vilket får till följd att bottnarna dör och fisken flyr. Att Göteborgs universitets projekt är mycket framgångsrikt berättade tidningen Bohusläningen i förra veckan. Just ny är syrehalten den högsta man uppmätt. Problemet är bara att syret försvinner om man stänger av pumparna.
För att läsa Bohusläningens artikel klicka här.
Anders Nicander

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta