t-bana-NY_424new-york-tunnelbana-havet-7-700x467Staden New York har en väldigt speciell metod för att göra sig av med uttjänta tunnelbanevagnar. De dumpar dem i havet – för fiskens skull. " /> T-banevagnar hjälper hemlösa fiskar | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
T-banevagnar hjälper hemlösa fiskar

t-bana-NY_424new-york-tunnelbana-havet-7-700x467Staden New York har en väldigt speciell metod för att göra sig av med uttjänta tunnelbanevagnar. De dumpar dem i havet – för fiskens skull.
Att skapa konstgjorda rev har visat sig vara en stor hjälp i arbetet med att återställa havsmiljöer där håligheter och strukturer har försvunnit.
Konstigjorda rev fungerar mycket väl, då fisk och andra organismer får fler ställen att gömma sig och söka föda. Ju fler strukturer, desto större biodiversitet. Och det går snabbt. På några år är tunnelbanevagnarna en del av havsbottnen.

Inga spårvagnar än
Metoden har även testats i Sverige, både utanför Göteborg och på Tjörn. Där genomför man samtidigt ett forskningsprojekt för att studera olika typer av konstgjorda rev, till exempel av sprängsten, av gamla betongrör och av armeringsjärn.
Dock har det ännu inte dumpats några spårvagnar i havet. Detta trots att det finns ett stort gäng Göteborgare som gärna skulle se de problemfyllda italienska spårvagnarna sjunka till havets botten.

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta