Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Tånglaken skvallrar

En av de saker som gör den lämplig som modellart är att den föder levande ungar och kan studeras i hela fortplantningscykeln.

Enligt Havs- och vattenmyndigheten kan tånglaken få en viktig roll när det gäller att övervaka tillståndet i Östersjön.
En av svårigheterna med miljöövervakningen är att veta vilka kemikalier som orsakar de skador man ser. Ett forskningsprojekt där Havs- och vattenmyndigheten är finansiär, studerar hur tånglaken mår och hur deras fortplantning fungerar på olika platser i Östersjön. Meningen är att göra tånglaken till en modellorganism, ett slags termometer eller varningssignal för hur livet i havet påverkas av det moderna kemikaliesamhället.
– Resultaten är mycket intressanta och kan komma till god nytta i arbetet med att begränsa miljögifters negativa inverkan på våra hav, säger Anna Jöborn, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten.
Läs mer på www.havochvatten.se.
Vill du läsa fler notiser om Östersjön? Klicka här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta