Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Tänk på fåglarna

Sommaren är en tid då många sportfiskar från öar och stränder. Samtidigt ligger många fåglar på ägg och föder upp ungar.
På en del platser finns fågelskyddsområden där man inte får vistas alls under tiden 1/5 till 15/7. Men det finns mängder av andra ställen där vi riskerar att störa fåglarna. I skärgården lägger många arter sina ägg direkt på marken och man riskerar att trampa på fågelbon om man är ouppmärksam. Ofta visar fåglarna att man kommit för nära genom att klaga högljutt och flyga runt inkräktaren. Välj en annan väg om det går och tänk på att det är vi som är gäster i naturen.
Att man inte får lämna krokar, skräp eller linor efter sig är en självklarhet för alla som kallar sig sportfiskare.
Anders Nicander

Sommartid är barndomstid för många av skärgårdens fåglar. (Foto: Anders Nicander)

Sommartid är barndomstid för många av skärgårdens fåglar. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta