[/caption] " /> Tekniska Verken vägrar fiskväg | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Tekniska Verken vägrar fiskväg

Tekniska Verken kämpar med näbbar och klor för att slippa bygga fiskväg i Svartån, Boxholms kommun.

Trots miljardvinster tycker inte Tekniska Verken att de ska behöva bygga en fiskväg i Svartån. Hellre än att lägga pengar på miljön, spenderar de pengar på advokater som ska hjälpa dem att slippa ta miljöansvar.
Kammarkollegiet, den myndighet som bevakar det allmännas intresse vad gäller miljön, ville 2009 att Tekniska Verken skulle bygga en fiskväg i sitt kraftverk i Svartån, Boxholms kommun. På så sätt skulle fiskbestånden i det aktuella vattendraget kunna räddas. Kostnaden för fiskvägen beräknades till 350 000 kr, det vill säga 0,00006 procent av Tekniska Verkens årsvinst på sex miljarder.
Hävdar att de jobbar långsiktigt
Tekniska Verken, som själva hävdar att de verkar för ett fungerande och långsiktigt hållbart samhälle, motsatte sig Kammarkollegiets förslag. Istället för att hosta upp pengarna till fiskvägen, valde de att spendera pengar på advokatbyrån Foyens som skulle argumentera till Miljödomstolen för varför de inte ska behöva bry sig om den biologiska mångfalden. Några av argumenten var att om Tekniska Verken skulle behöva bygga en fiskväg och släppa förbi de 0,5 kubikmetrarna vatten som det handlade om, så skulle hela vindkraftregleringen i Sverige påverkas och denna – extremt lilla – minskning av energiproduktion, skulle tvinga fram mer kolkraft.
Gamla lagar gäller

Till saken hör att man med dagens lagstiftning inte kan tvinga ett kraftbolag att bygga en fiskväg, utan att ompröva den så kallade ”vattendomen”. Eftersom Tekniska Verken fick sitt tillstånd att stänga av Svartån för länge sedan, gäller de gamla lagarna.
– Denna omoderna lagkonstruktion har blivit en katastrof för våra vattenmiljöer, men är något som nästan alla kraftbolag slåss med näbbar och klor för att få behålla. De slipper med hjälp av den, helt att ta ansvar för den resurs de nyttjar, berättar Fiskejournalens chefredaktör Martin Falklind.
Nya vindar
Trots Tekniska Verkens protester och advokatyr, beslutade Miljödomstolen att de måste bygga en fiskväg och släppa vatten till förmån för miljön. Tekniska Verken överklagade till mark- och miljööverdomstolen, som sa nej till att pröva fallet. Tekniska Verken gick då vidare till Högsta Domstolen, som nu har lämnat sitt besked: Det ska byggas fiskväg och det ska tappas vatten för miljön och livet i vattnet.
Nu har även en ny utredning tillsatts av miljöminister Lena Ek, som ska undersöka om inte alla kraftverk med gamla tillstånd kan fasas in under miljöbalken.
Läs fler notiser om vattenkraft.
Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jodå – flera sportfiskare har hjälpt till att städa upp längs Malmö kanal. Frågan om ett fiskeförbud kommer ändå att tas upp av Malmö stad. Foto: Privat
Malmö kanal: Så många röstade emot fiskeförbud

Ska fisket i Malmö kanal förbjudas? Nej, tycker över 450 människor som röstat emot förslaget. Men frågan kommer ändå att tas upp av Malmö kommun, trots att betydligt färre vill se ett förbud.

Fiskejournalen har tidigare skrivit om konflikterna kring fisket i Malmö kanal, där det vittnats om nedskräpning och allmän misskötsel. Det gick så långt att det skickades in ett medborgarförslag till kommunen, om att fisket skulle förbjudas i kanalen. Nu står det klart att förslaget kommer att tas upp i tekniska nämnden i Malmö stad, eftersom över 100 personer röstat ja till förslaget. De över 450 rösterna som tyckte annorlunda lyckades alltså inte stoppa förslaget från att gå vidare i processen. Beslut väntas under juni månad.

Det ska dock tilläggas att det tagits initiativ bland sportfiskare för att städa upp vid kanalen, vilket vi skrivit om i tidigare artiklar.
Här kan du se ett inslag i SVT om konflikten vid Malmö kanal.

Du kanske även gillar detta