[/caption] " /> Telge Energis "rena el" strider mot regler för reklam | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Telge Energis "rena el" strider mot regler för reklam

Ännu ett kraftbolag har försökt att ge en skev bild av vattenkraftens miljöpåverkan. Denna gången heter bolaget Telge Energi.

Älvräddarna:
Älvräddarnas Samorganisation anmälde för en tid sedan Telge Energi för att de använder begrepp som ”ren” och ”grön” el i marknadsföring för vattenkraft. RON (Reklamombudsmannen) beslutade att följa anmälarens linje och menar att Telge Energis reklam strider mot Internationella Handelskammarens (ICC) regler för reklam och marknadskommunikation.
Älvräddarna anser att det inte finns några belägg för att kalla vattenkraft för ”ren el”. Enligt Älvräddarna är påståendet från Telge Energi att vattenkraften ”är snäll mot naturen” direkt felaktigt när man ser på den totala miljöpåverkan som vattenkraft ger på bland annat biologisk mångfald.
Älvräddarna hänvisar till nationell och internationell forskning som visar att vattenkraft påverkar ekosystem och biologisk mångfald på ett genomgripande negativt sätt. Inte bara i de åar och älvar där kraftverken finns, utan också ända ut haven. Östersjön har stora problem med kiselbrist, en hörnsten i Östersjöns ekosystem. Underskott av kisel gynnar bland annat utvecklingen av blågrönalger, ett problem som förvärras varje år i stora delar av Östersjön. Forskare på Stockholms universitet menar att ända upp till 50 procent av denna mycket allvarliga brist på kisel beror på svensk och finsk storskalig vattenkraft. Vandringshinder för fiskar som lax och den utrotningshotade ålen är andra mycket stora problem som är förknippade med vattenkraft.

Älvräddarna menar också att det inte finns något vetenskapligt stöd för att klimatförbättrande åtgärder ska prioriteras och genomföras om dessa i sin tur förstör eller utarmar biologisk mångfald.
– Att producera ”klimatbra” energi via vattenkraft och samtidigt förstöra ekosystem är direkt motstridigt påståendet att vattenkraft är ”el som är snäll mot naturen”, menar John Schütte, styrelseledamot i Älvräddarna. Vi har länge fört en kamp för att få bort denna typ av vilseledande reklam och det är mycket bra att Reklamombudsmannens opinionsnämnd nu sätter ner foten.
RON menar i sitt uttalande att reklamen är ”vilseledande och innehåller vaga och opreciserade miljöpåståenden och strider därmed mot artiklarna 5 och E1 fjärde stycket i ICC:s regler”.
Tidigare har Älvräddarna lyckats få Jämtkraft AB, Billinge Energi och Best El fällda för vilseledande marknadsföring kring vattenkraft.
www.alvraddarna.se

 

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta