" /> Tjuvfiskare får böta 50 miljoner | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

4 år sedan Sverige Hans Hällman
Hårdare tag och internationellt samarbete ska befria haven från storskaligt tjuvfiske. Foto : CC 4.0 Débarquement du poisson, Quiberon
Tjuvfiskare får böta 50 miljoner

Norska myndigheter tog hjälp av Interpol för att stoppa ett av väldshavens  tjuvfiskefartyg. Nu döms fartygets ägare att betala drygt 50 miljoner kronor för omfattande fiskebrott i södra ishavet.

Processen inleddes med att Norge kontaktade Interpols medlemsländer redan 2013. Det blev starten på ett omfattande internationellt samarbete som resulterade i att fartyget ”Snake” omhändertogs 2016 av indonesiska myndigheter. Fartyget var statslöst men spanska myndigheter lyckades till slut identifiera ägarna. Förutom bötesbeloppet får de 15 års förbud mot att bedriva fiskeverksamhet samt 12 års förbud mot att söka ekonomiskt stöd från EU.
Det internationella samarbetet är det första av sitt slag och norska myndigheter är nöjda med resultatet.

”Tiden för illegala aktörer att operera fritt på världshaven är förbi”

– Tiden för illegala aktörer att operera fritt på världshaven är förbi, konstaterar Norges fiskeriminister Per Sandberg.

Läs mer här.

Hans Hällman

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta