Just nu:
Annons

Nyheter

7 månader sedan Sverige Anders Lundin
Mängder av ryssjor har tagits i beslag. Se klippet från SVT nedan. Foto: SVT
Tjuvfisket efter ål fortsätter – rekordbeslag i vår

Det verkar inte spela någon större roll att ålen är utrotningshotad och att det bedrivs kampanjer för att skydda den. Tjuvfiskare kan helt enkelt inte låta den vara ifred.

Havs- och vattenmyndigheten rapporterar nämligen att de gjort rekordbeslag av förbjudna ålryssjor under våren. På bara några veckor har de hittat över 50 ryssjor, mestadels utanför Blekinges kust.

– Det är ett omfattande fiske, det ser vi på antalet ryssjor vi tar, säger Thomas Reuterljung, fiskerikontrollant, till SVT.

Sedan 2016 har dock spelreglerna ändrats något, till myndigheternas fördel. De använder nämligen drönare till hjälp för att hitta ålryssjorna, och det har gett resultat.

– Att vi tar många beslag beror på att vi blir effektivare tack vare hjälpmedel, men också att vi får mer erfarenhet var vi ska leta efter redskapen, säger Tobias Jeppsson, fiskerikontrollant på Havs- och vattenmyndigheten, till SVT.
Här kan du se hela inslaget från SVT. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/rekordbeslag-av-forbjudna-alryssjor-under-varen

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta