Tranås Energi projekterar för att bygga fiskväg förbi sin nya anläggning. (FotoErik Hellquist) Tranås Energi projekterar för att bygga fiskväg förbi sin nya anläggning. (FotoErik Hellquist)[/caption] " /> Tranås Energi köper vattenkraftverk och bygger fiskväg | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Tranås Energi köper vattenkraftverk och bygger fiskväg
Tranås Energi projekterar för att bygga fiskväg förbi sin nya anläggning. (FotoErik Hellquist)

Tranås Energi projekterar för att bygga fiskväg förbi sin nya anläggning. (FotoErik Hellquist)

Tranås Energi AB förvärvar Visskvarn vattenkraftverk, beläget i Bulsjöån, Ydre kommun, Östergötlands län. Planen är att miljöanpassa anläggningen genom att bygga en fiskväg. Säljare av vattenkraftverket är Skånska Energi AB.
Visskvarn är ett av tre vattenkraftverk belägna i anslutning till Bulsjöån, som knyter samman sjöarna Östa Lägern, Västra Lägern och Sommen. Sedan tidigare äger Tranås Energi de övriga två vattenkraftverken, Olstorp och Forsnäs, och köpet ger nu bolaget kontroll över alla anläggningar i ån.
Endast 2 % av Sveriges vattenkraftverk har idag fungerande faunapassager, vägar där fisk och övrigt vattenlevande djurliv kan ta sig förbi anläggningarna. Detta saknas även vid Visskvarn vattenkraftverk, något som Tranås Energi vill ändra på.

– Vid vår anläggning i Olstorp finns redan idag en fiskväg och vid Forsnäs projekterar vi just nu för en fiskväg i samband med renoveringen av stationen. På sikt är nu tanken att vi ska göra motsvarande förbättring vid Visskvarn, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.
En sådan satsning skulle innebära fri vandringsväg för fisk mellan Östra Lägern, Västra Lägern och Sommen, vilket skulle bidra till fler lekplatser för öringen.
Visskvarn vattenkraftverk producerar årligen ca 2 300 000 kWh. Köpeskillingen uppgår till 7,5 mkr och Tranås Energis övertagande sker 1 mars 2015.

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nej, det blir inget stopp för nya karpvatten. Foto: Marco Eichnar
Jubel bland sportfiskare – karpstopp dras tillbaka

Onsdagen var en segerns dag för svenska karpfiskare. Havs- och Vattenmyndigheten drar nämligen tillbaka sitt kritiserade förslag om att helt förbjuda utplantering av karp i nya vattenområden.

Fiskejournalen skrev för en tid sedan om den kraftiga kritiken mot Havs- och Vattenmyndigheten förslag, och nu har alltså sportfiskarna fått det glädjande beskedet att myndighetens ändrat sig.
– Det är glädjande att se att det faktiskt är möjligt att argumentera sakligt och få ett annat utfall. Nu kan man fortsatt utveckla sportfisket efter karp i landet under kontrollerade former, precis som vi hoppats, säger Svenska Karpklubbens ordförande Jon Sköld till Fiskejournalen.

De nya föreskrifterna som nu fastsatts innebär istället att det fortsättningsvis blir individuell prövning av ansökan hos respektive länsstyrelse som innan, vilket är exakt det som Svenska Karpklubben pekat på i sitt remissvar.
”På så vis kan vi fortsatt ha en god och kontrollerad möjlighet att skapa nya sportfiskevatten för Karp i Sverige och detta kan inte ses som annat än en viktig seger för alla som engagerar sig för karpfisket i vårt land”, skriver klubben på sin hemsida.
Här kan du läsa mer!

Du kanske även gillar detta