Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Två nya fiskeområden

Fiskeriverket har utsett Blekinge och Tornedalen med Haparanda skärgård till nya fiskeområden. Det innebär att områdena får tillgång till cirka fem miljoner kronor i EU-stöd.
EU-stödet kan betalas ut fram till 2013 och förutsätter att svenska, offentliga finansiärer bidrar med lika mycket. Pengarna ska användas till att stärka miljövård, fisketurism och förädling.
– Vi talar mycket om lax här, men vi ska försöka se lite bredare och se vilka andra arter och produkter som kan utvecklas, som till exempel gäddan, säger Börje Rytiniemi vid Fiskeområde Tornedalen.
I andra ändan av Sverige pratar hans kollega Tommy Svensson i Blekinge mycket om förädling och mattradition kring fisken. Vi får väl hoppas att blekingarna  har förstånd nog att inse att man kan använda fisken till annat än mat…
Svenne Andersson

Rasmus Hansen med en 121 centimeters Blekingegädda som inte blev mat.

Rasmus Hansen med en 121 centimeters Blekingegädda som inte blev mat.

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta