[/caption] " /> Två svenska rekord i november | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Två svenska rekord i november

Niclas Nilsson från Södra Sandby, som redan tagit ett svenskt rekord för arten karp, (Cyprinus carpio)fångade nu en ny rekordfisk! Fångsten skedde återigen i Tegelbruksdammarna, denna gång 25 november. (Fotograf/Källa Sportfiskarnas storfiskregister)

Under november sattes två nya svenska rekord: en ganska småvuxen art och en rejält storvuxen. Sportfiskarna gratulerar nu de båda rekordhållarna till den officiella titeln ”innehavare av svenskt sportfiskerekord”.

Hornsimpa

Den 3 november var Sportfiskarnas tidigare storfiskregistrerare Håkan Brugård, från Uppsala, ute på fisketur utanför Väddö och lyckades kroka ett par exemplar av den lilla arten hornsimpa. En av fiskarna vägdes till 404 gram, vilket överträffar den tidigare rekordnoteringen i svenska vatten. Hornsimpan var 30 centimeter lång och fångades och vägdes i enlighet med gällande regler. Vågen kontrollerades vid laboratorium och fångsten godkändes som nytt svenskt rekord.

– Hornsimpan är lite speciell. Den bottenlevande fisken finns faktiskt i både sött och bräckt vatten, vilket inte alla känner till. Håkans fisk var ingen slumpfångst, utan fångades med pirk och räka efter en medveten satsning i ett område där han tidigare fått hornsimpor, berättar Sportfiskarnas storfiskregistrerare Nicka Hellenberg.
Om Hornsimpan (Triglopsis quadricornis)
Arten lever både i sött och bräckt vatten. Den finns i några få sjöar och längs Ostkusten, ända upp till Norrbotten. Fisken är ganska småväxt och trivs bäst bottennära på ganska stora djup.

Karp

Karprekordet slås med täta mellanrum. Fiskarna kommer från samma vatten Tegelbruksdammarna i skånska Lomma. Den här gången är det dessutom den nuvarande rekordhållaren Niclas Nilsson från Södra Sandby som putsat sitt eget rekord.
– Trots att karpen för många mest är känd som en värmeälskande fisk har flera av landets idoga karpmetare stora framgångar långt in på höstkanten och även tidigt på våren, informerar Nicka Hellenberg från Sportfiskarna.
Sent på hösten, närmare bestämt den 25 november, var det när Niclas metade med boilie och krokade en gigantisk karp. Karpen visade sig vara en känd fisk, som tidigare varit rekord, men nu ätit upp sig ytterligare. Vikten fastställdes till 24 430 gram och längden till 98 cm. Fisken var 93 cm i omkrets.
Efter kontroll av såväl våg som fångstuppgifter kunde karpen godkännas till nytt svenskt rekord.
Båda rekordinnehavarna gratuleras av Sportfiskarna.
Om karpen (Cyprinus carpio)
Karpen är en av våra största sötvattensfiskar och en mycket uppskattad sportfisk i de svenska vatten där den planterats in.

Aktuell rekordlista för både söt- och saltvatten hittas på www.sportfiskarna.se under Storfiskregistret. Storfiskregistret fylls ständigt på med nya kontrollerade storfångster och innehåller mer än 27 000 olika fiskar av alla tänkbara arter från Sverige.

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta