Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Utrotningskriget fortsätter

Tyvärr fick Isabella Lövin (MP) rätt i att EU inte skulle kunna enas om att skydda den utrotningshotade blåfenade tonfisken. Starka krafter ville skydda tonfisken men kördes över av ministerrådet.
EU-kommissionen ville se en drastisk minskning av fisket efter blåfenad tonfisk. Man behövde ett förhandlingsmandat att ta med sig till internationella förhandlingar med bland annat Japan. Ministrar från främst Spanien, Italien, Frankrike och Malta motsatte sig kommissionens förslag och såg till att utrotningskriget kan fortsätta.
Detta visar än en gång på att det finns en tydlig polarisering mellan nord och syd i synen på fisket. De stora fiskenationerna i syd vill inte se någon inskränkning i sitt fiske, och nationerna i norr är för svaga för att kunna genomdriva en förändring av politiken.

EU har återigen visat att man bedriver världens sämsta fiskepolitik. En ekologi i balans väger lätt mot ekonomiska vinster. Med en fiskeflotta som bedriver, vad som i det närmaste kan liknas vid, krig mot fisken i världshaven är det mycket långt kvar tills vi kan börja tro på att haven ska kunna återhämta sig. Den kolonialpolitik som Europa en gång bedrev bland världens länder bedrivs nu i världens hav. Skammen kommer vila tung över den Europeiska unionen i framtidens historieböcker.
Anders Nicander

Den urskiljningslösa jakten på blåfenad tonfisk fortsätter, med stöd från EU. (Foto: Greenpeace)Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta