[/caption] " /> Värre regleringar skadar miljön i Ångermanälven | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Värre regleringar skadar miljön

– Det finns massor av gamla vattendomar i Sverige som är hundra år gamla och som inte lever upp till de ekologiska krav man kan ställa, säger Christer Borg till SVT.

Regleringen av Ångermanälven kan knappast vara mer onaturlig och skapar ekologisk katastrof. Läget har förvärrats sedan 2007, samtidigt som Sverige ska inför vattendirektivet som syftar åt andra hållet, vattnets ekologiska status ska egentligen förbättras. Det menar Älvräddarnas ordförande Christer Borg.
I ett examensarbete från Umeå Universitet har Jani Ahonen undersökt hur regleringen för vattenkraften ser ut i Ångermanälven. Hela åtta kraftstationer har undersökts och jämförts med de naturliga flöden som Ångermanälven skulle haft om den inte varit reglerad. Timdata från flera år har analyserats i programvara från USA, där forskningen och åtgärderna för att lindra vattenkraftens påverkan på miljön kommit längre än i Sverige. Jämfört med modellfloden Connecticut River i USA som också är reglerad för vattenkraft är Ångermanälven ett värstingexempel.
Värst är det med de så kallade ”nolltappningarna”, då kraftbolagen helt enkelt stänger av kraftverken och inte släpper förbi något vatten alls.

Ekosystemen drabbas extremt hårt av detta, eftersom det inte finns vare sig fiskar eller andra organismer som är skapta för att leva halva dygnet i strömmande vatten och halva i en konstgjord insjö.
– Det är märkligt att kraftbolagen gör ont värre i de reglerade älvarna samtidigt som vi ska förbättra enligt EU, menar Christer Borg, ordförande i Älvräddarnas Samorganisation.
Borg hoppas nu att den vattenverksamhetsutredning som pågår fram till sista maj 2014 ska kunna komma till rätta med problemen den juridiska vägen.
– Kraftbolagen säger att de arbetar med att förbättra miljön, åtminstone när de träffar politiker och Havs- och vattenmyndigheten. Verkligheten visar något helt annat, i Ångermanälven har antalet förödande nolltappningar ökat med en faktor 2,6-3,1 sedan 2007, mitt i myndigheternas arbete med att förbättra vattenkvalitén i Sverige. Uppenbarligen har de som representerar bolagen på dialogmöten med myndigheter och motstående intressen ingen kontakt med de som sköter vattenkraften, eller så ljuger de helt enkelt, säger Christer Borg.
Rapporten är framtagen med stöd av WWF och i ett samarbete mellan Umeå Universitet och Älvräddarnas Samorganisation.
Se inslag i SVT Mittnytt här nedan.

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta