Just nu:
Annons

Nyheter

8 månader sedan Sverige Robert Westin
Vattenmiljön vann - vattendirektivet kommer inte att försvagas. Foto: Tobias Fränstam
Vattenmiljön vann - Vattendirektivet kommer inte att försvagas

Den 22 juni bekräftade EU-kommissionen att vattendirektivet inte kommer att förändras. Eftersom att vattendirektivet är EU:s viktigaste vattenlag så är beskedet mycket glädjande för alla sportfiskare.

Organisationen Sportfiskarna rapporterar att i Sverige uppnår endast 30 procent av vattendragen – och 46 procent av sjöarna god ekologisk status. Behovet av att skapa fria vandringsvägar och restaurera vattenmiljöer är enormt, inte minst vid dammar och småskaliga vattenkraftsanläggningar.

– Vattendirektivet kommer fortsatt att vara ett kraftfullt verktyg för mer fria vandringsvägar och för olika förbättringar i våra vattendrag, säger Bengt Olsson hos Sportfiskarna.

Efter två år utvärdering av vattendirektivet så har EU nu kommit fram till att direktivet står starkt och att det inte skall ändras.

Christina Lindhagen, sakkunnig hos Sportfiskarna, avslutar:

– Detta är en tydlig signal till regeringen och myndigheter att vattenmiljöarbetet måste skyndas på.

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En undersökning visar att stöldrisken gör att båtägare inte byter till modernare motorer. Foto: Steve Adams
Så mycket släpper de svenska fritidsbåtarna ut

Bland de båtburna sportfiskarna pågår det en grön våg, där folk byter ut sina fossildrivna motorer till elmotorer. Men det finns fortfarande bromsar som gör att utvecklingen inte sker fullt ut.

Transportstyrelsen har tagit fram en undersökning kring båtmotorernas miljöpåverkan, med finansiering av Havs- och vattenmyndigheten. Det konstateras att bensinmotorer står för cirka 60 procent av koldioxidutsläppen och äldre tvåtaktare står för den största andelen utsläpp av kolväten.
Totalsiffran för de svenska fritidsbåtarnas utsläpp är 177 000 ton koldioxid och 2 100 ton kolväten.

Inom vissa områden ligger ekonomiska skäl bakom trögheten i utvecklingen. Båtägare behåller nämligen sina äldre tvåtaktsmotorer för att de är mindre stöldbegärliga än nyare fyrtaktsmotorer.
– En lösning på de här problemen kostar pengar, som knappast båtägarna själva kan stå för. Genom subventioner av miljövänligare bränsle, som idag är mycket dyrare per liter än ordinarie bränsle, skulle staten kunna snabba på utvecklingen mot ett mer miljövänligt båtliv, säger Lars-Åke Redéen, chefredaktör för tidningen Båtliv, vars artikel du kan läsa här.

Kartläggningen visar också att fler båtägare skulle kunna tänka sig att tanka miljövänligt om priserna vore lägre och bränslet mer tillgängligt på framför allt sjömackar. Här hittar du hela rapporten!

Du kanske även gillar detta