Hittills har 17 projekt fått pengar från HaV i syfte att skapa bättre vattenmiljöer. (Foto: Morgan Fihn) Hittills har 17 projekt fått pengar från HaV i syfte att skapa bättre vattenmiljöer. (Foto: Morgan Fihn)[/caption] " /> Vattenmiljöprojekt får dela på sex miljoner | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Vattenmiljöprojekt får dela på sex miljoner
Hittills har 17 projekt fått pengar från HaV i syfte att skapa bättre vattenmiljöer. (Foto: Morgan Fihn)

Hittills har 17 projekt fått pengar från HaV i syfte att skapa bättre vattenmiljöer. (Foto: Morgan Fihn)

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, lämnar ytterligare 6,1 miljoner kronor i bidrag till projektet som ska förbättra svenska havs- och vattenmiljöer.
– Flera av de projekt som nu får pengar syftar till att minska övergödningen av våra hav, sjöar och vattendrag. I exempelvis Mälaren är övergödning det kanske viktigaste hotet och ett miljöproblem som påverkar över två miljoner människors möjlighet att använda sjön för dricksvatten, bad och rekreation, säger Thomas Johansson, enhetschef på HaV.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för anslaget ”Åtgärder för havs- och vattenmiljö”. För år 2014 fördelades 385 miljoner kronor till länsstyrelserna för arbetet med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. Utöver detta avsattes ytterligare 40 miljoner kronor till länsstyrelserna för särskilda åtgärdsprojekt. Hittills har 17 projekt fått pengar från HaV.
– Nu fördelar vi återstående 6,1 miljoner kronor på sju projekt runt om i Sverige. I de flesta fall handlar det om få pengar till planering och förberedelser för att gå vidare med projektet, Men vi ger också pengar till ett pågående projekt i Hedströmmen i Västmanland. Det syftar till att skapa fria vandringsvägar för bland annat för flodpärlmussla och öring. säger Thomas Johansson.

Målet är att 40-miljonersprojekten ska förstärka det arbete som redan pågår på länsstyrelserna och ligga i linje med två av HaV:s fokusområden ”Biologisk mångfald i rinnande vatten” och ”Ingen övergödning”.
– Vi har också prioriterat projekt som haft eller arbetar för att ha externa medfinansiärer, exempelvis EU-fonder och kommuner, säger Thomas Johansson.
Här kan du läsa mer om Havs- och vattenmiljöanslaget

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Så här såg det ut efter att Fortum stängt av vattnet i Väljeån. Foto: Privat
Fortum polisanmäls efter nolltappning i öringvatten

I somras fick människor vid Väljeån i Hälsingland rusa ut för att rädda sprattlande fisk, efter att vattnet plötsligt försvunnit på en sträcka av 2 kilometer. Nu har Länsstyrelsen i Gävleborg polisanmält Fortum för misstanke om brott mot miljöbalken.

Det var i juni 2020 som händelsen i Väljeån utspelade sig, där den lokala fiskevårdsföreningen befarar att flera årskullar av både harr och öring slogs ut. Det har gjorts stora insatser för fiskevården i det aktuella vattnet, och enligt vattendomen från 1950 ska minst en kubikmeter vatten per sekund alltid ska släppas.

Fortum erkände att en dammlucka stängts av misstag, men Länsstyrelsen i Gävleborg väljer ändå att polisanmäla bolaget för brott mot miljöbalken. Torrläggningen ska enligt länsstyrelsens bedömning medfört en påtaglig risk för skador på fisk och andra vattenlevande organismer.

– Bryter man mot en vattendom måste vi anmäla det så får miljöåklagaren göra en utredning på det här, säger Gustav Hartzell, handläggare på länsstyrelsens enhet för vattenverksamhet och fiske, till Hela Hälsingland.

Du kanske även gillar detta