Fisketurism[/caption] " /> Vill fördubbla fisketurism | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Vill fördubbla fisketurism
Fisketurism

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har sedan 1 juli 2011 ett delat ansvar för fritidsfiskets och fisketurismens utveckling.

Fisketurismen ska öka till det dubbla och ska vara en viktig del av svensk besöksnäring. Det är en del i visionen när Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket presenterade sin gemensamma strategi för fritidsfiske och fisketurism 2020 på Sportfiskemässan i Jönköping.
– Det viktigaste är att vi bevarar möjligheterna att fiska till kommande generationer, säger Håkan Carlstrand, utredare med ansvar för fritidsfiskefrågor på Havs- och vattenmyndigheten.
I strategin finns en gemensam vision för 2020:
·  År 2020 har vi ett fritidsfiske av minst samma omfattning som idag med mycket god tillgänglighet i såväl stadsnära miljöer som på landsbygden.
·  Fisketurismen har minst fördubblats och är en viktig del av svensk besöksnäring som skapar arbetstillfällen och betydande samhällsekonomiska värden.
·  Fritidsfisket och fisketurismen bedrivs långsiktigt hållbart med hänsyn till miljön och ekosystemen.
·  Hav, sjöar och vattendrag producerar ekosystemtjänster som tillgodoser fritidsfiskets och fisketurismens behov.
Strategin syftar till att vara ett stöd i Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete med främjande av fritidsfiskets och fisketurismens utveckling och i arbetet med bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av hav, sjöar och vattendrag.
– Det är särskilt viktigt att det finns goda fiskemöjligheter i stadsnära miljöer för att så många som möjligt ska få uppleva nöjet med fiske, säger Håkan Carlstrand.
Läs rapporten: https://www.havochvatten.se/fritidsfiske2020

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Snart kanske denna art återfinns i svenska vatten. Foto: Karolina Wikander/SLU
Sensationella svenska fyndet – långt från stallet

SLU:s personal på fartyget R/V Svea fick ett oväntat men uppskattat besök i sina nät när de genomförde en expedition på Nordsjön. Det handlar om en sjöhäst – som rörde sig långt ifrån sitt hemmastall.

SLU berättar i ett pressmeddelande att de aldrig har fångat någon sjöhäst tidigare. Den aktuella arten, kortnosad sjöhäst, lever vanligtvis i varmare vatten, och detta fynd gjordes i området där Nordsjön möter Skagerak, på danskt vatten.

Snart i svenska vatten?
Enligt SLU hittades den första sjöhästen i danskt vatten på 50 år 2017, men sedan dess har det rapporteras enstaka fynd av sjöhästar då och då. Senast i veckan hittades ett levande exemplar av arten allmän sjöhäst (hippocampus guttulatus) på en strand i Vejers på danska västkusten.

– Det verkar som om sjöhästar blir vanligare här och det lär inte dröja länge innan någon dyker upp också i svenska vatten, säger Peter Rask Møller, docent vid Statens Naturhistoriske Museum vid universitetet i Köpenhamn.

Söhästen som fångades på Svea levde tack och lov, och släpptes tillbaka efter fotografering. Bilderna skickades till en brittisk expert för artbestämning, vilka bekräftat att det rör sig om en honfisk av arten kortnosad sjöhäst (hippocampus hippocampus).

Här kan du läsa mer om fyndet.

Du kanske även gillar detta