Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
"Vill förenkla för sportfiskare"

Nu ska det bli enklare att ha koll på vilka fiskeregler som gäller för fritidsfisket i Sveriges fem stora sjöar och utmed kusten. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger 600 000 kronor i bidrag till länsstyrelsernas gemensamma projektet ”Nationella fiskeregler” som leds av länsstyrelsen i Jönköpings län.
Pengarna från Hav ska bland annat gå till att utveckla en gemensam hemsida för landets alla länsstyrelser. Via ett så kallat ”tittskåp” ska besökaren via kartor kunna zooma sig in och ut på kustvatten, Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland, som ingår i projektet. Målet är att på ett enkelt sätt förklara vilka fiskeregler som gäller i dessa vattenområden, exempelvis minimimått, fredningstider, vilka redskap som får användas och gränserna för fredningsområden.
– Projektet kommer att göra det både roligare och enklare att fiska samtidigt som fiskbestånden kan skyddas på ett bättre sätt , säger Håkan Carlstrand, utredareenheten för biologisk mångfald på HaV.

Sportfisket är en populär sysselsättning och viktig nyttjare av fiskbestånden. Undersökningar som Statistiska Centralbyrån, SCB, gjort visar att över en miljon svenskar sportfiskar varje år. Enligt en rapport från Fiskeriverket från 2009 så har sju av tio barn och ungdomar i åldern 10 – 15 år fiske som intresse och hobby.
Läs mer här.

Fiskeregler är ofta lokalt anpassade och de ändras efterhand vilket ställer höga krav på sportfiskare att hålla sig uppdaterade. Målet med projektet Nationella fiskeregler är att göra det enklare för allmänheten att hitta och följa reglerna.

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta