Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Ål-förvaltning får beröm

Fiskeriverket ger sig själv beröm i sin egen tidskrift Sött & Salt. Den ålförvaltningsplan man började arbeta efter 2007 är rätt väg, skriver man.
Ålen är, som de flesta vid det här laget vet, akut utrotningshotad. Likväl har ett storskaligt fiske tillåtits och tillåts fortfarande pågå. Just nu är ett förslag som innebär avsevärda förbättringar, men ingalunda en biologiskt rimlig lösning, ute på remiss. Fiskeriverket föreslår ett mycket efterlängtat stopp för ålfiske i Kattegatt och Skagerrak och stora begränsningar längs syd- och ostkusten och i sötvattensområdena. Sportfiske efter ål förbjuds helt och endast yrkesfiskare får fånga ål.
I det sunda förnuftets namn kan inget annat än ett totalt stopp av fiske efter utrotningshotade arter vara rätt väg att gå. Men vi är många som tillstyrker Fiskeriverkets förslag – för att det innebär en stor seger för fiskebestånden längs Västkusten när bifångsterna från ålfisket försvinner. Och det ger ålen en åtminstone lite större chans att inte försvinna från jorden för alltid.
Läs mer om hur du kan RÄDDA ÅLEN.
Anders Nicander

Ska småålarna någonsin få växa sig stora – och återvända till Sargassohavet för att leka? (Foto: Anders Nicander)Relaterad nyhet från din region
18 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jodå – flera sportfiskare har hjälpt till att städa upp längs Malmö kanal. Frågan om ett fiskeförbud kommer ändå att tas upp av Malmö stad. Foto: Privat
Malmö kanal: Så många röstade emot fiskeförbud

Ska fisket i Malmö kanal förbjudas? Nej, tycker över 450 människor som röstat emot förslaget. Men frågan kommer ändå att tas upp av Malmö kommun, trots att betydligt färre vill se ett förbud.

Fiskejournalen har tidigare skrivit om konflikterna kring fisket i Malmö kanal, där det vittnats om nedskräpning och allmän misskötsel. Det gick så långt att det skickades in ett medborgarförslag till kommunen, om att fisket skulle förbjudas i kanalen. Nu står det klart att förslaget kommer att tas upp i tekniska nämnden i Malmö stad, eftersom över 100 personer röstat ja till förslaget. De över 450 rösterna som tyckte annorlunda lyckades alltså inte stoppa förslaget från att gå vidare i processen. Beslut väntas under juni månad.

Det ska dock tilläggas att det tagits initiativ bland sportfiskare för att städa upp vid kanalen, vilket vi skrivit om i tidigare artiklar.
Här kan du se ett inslag i SVT om konflikten vid Malmö kanal.

Du kanske även gillar detta