Beslutet om Långforsen hyllas – hopp om trendbrott

Nyheten om att Jämtkraft river ut det omstridda kraftverket i Långforsen fick stort genomslag i media. Nu finns hopp om att beslutet ska innebära en ny vår i dialogen mellan kraftverksbranschen och miljörörelsen.Det hela sker nämligen parallellt med att den nya nationella planen för vattenkraften ska tas i bruk, och många befarar att åratal av … Fortsätt läsa Beslutet om Långforsen hyllas – hopp om trendbrott