Fiskejournalen berättade förra veckan att Bjeveröds sportfiske tvingas lägga ned sin verksamhet, efter att de inte lyckats hitta en lösning med markägaren Stiftelsen Skånska Landskap. Fallet har fått stor uppmärksamhet och lokala sportfiskare var mycket besvikna. Nu svarar markägaren på kritiken. " /> Bjeveröds sportfiske: Så svarar markägaren på hårda kritiken | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

1 år sedan Sverige Anders Lundin
Det är slut på fisket i populära Bjeveröds Sportfiske. Nu svarar markägaren på kritiken. Foto: Tomas Härstedt/Bjeveröds Sportfiske
Bjeveröds sportfiske: Så svarar markägaren på hårda kritiken

Fiskejournalen berättade förra veckan att Bjeveröds sportfiske tvingas lägga ned sin verksamhet, efter att de inte lyckats hitta en lösning med markägaren Stiftelsen Skånska Landskap. Fallet har fått stor uppmärksamhet och lokala sportfiskare var mycket besvikna. Nu svarar markägaren på kritiken.

Charlotta Kabo Stenberg, vd för Stiftelsen Skånska Landskap, anger följande anledning till varför fisket inte kan fortsätta:

 ”Vi tycker det är väldigt tråkigt att våra goda ambitioner kring området fått en sådan negativ uppmärksamhet. Vi har förståelse för att entreprenören är besviken över att inte kunna fortsätta med sin verksamhet. Detta kommer dock inte som någon överraskning för honom då diskussioner om detta har förts med honom i flera år. Stiftelsen Skånska Landskap har ett tydligt syfte att främja det breda friluftslivet för alla skåningar. I vårt uppdrag ligger att tillgängliggöra mark för friluftsliv men även att arbeta med utomhuspedagogik samt natur- och miljövård. Bjeveröd ingår i ett stort strövområde, Fulltofta, omfattande drygt 2 000 hektar. Bjeveröd är en av områdets angöringspunkter där vi särskilt satsat på att tillgängliggöra området för alla. Under 2019 rustade vi upp ca 1 km lång träspång vid Fiskestigen för att äldre och handikappade lätt ska kunna röra sig i området. Vi har även planer att utveckla naturvärdena som finns i vattensystemet genom att göra miljön mer ”naturlig” och hoppas på sikt kunna koppla ihop dammarna med det större vattensystemet som via Kvesarumsån sammanbinder Kvesarumssjön med Ringssjön. Flera åtgärder planeras tillsammans med Länsstyrelsen med hjälp av konsulter inom området. Vi vill gynna den biologiska mångfalden och gynna miljön i ån och i vattensystemet som helhet. Tyvärr är inte detta förenligt med en ”put and take” verksamhet. Angående ”chockhöjningen av arrendet” så var det visserligen en dryg fördubbling av avgiften, men från blygsamma 2000 kronor per år till 5000 kronor per år.

Svar på replik från Conny Lack, Bjeveröds sportfiske:

”Jag är inte besviken över att det är uppsagt. Det är HUR man sagt upp det. I avtalet står där att det skall sägas upp skriftligen innan den 1 juli varje år, dvs ett halvår innan avtalet löper ut annars rullar det vidare ett år i taget. Detta har ej skett. Jag bad uttryckligen om en skriftlig uppsägning. Denna kom i början av december. Sedan den nya omorganisation som skedde runt 2016 så hade jag ett möte med dem där de lovade mig ett mångårigt arrendeavtal och två större satsningar till Bjeveröds sportfiske. De ville att vi som företag skulle växa och få ett vinstdrivande företag. Detta hände inte heller. För övrigt så fram till 2016 har jag haft en fantastisk bra kommunikation och samarbete med Stiftelsen Skånska Landskap”.

Läs nyheten om Bjeveröds Sportfiske:

Bjeveröds Sportfiske läggs ned efter flera motgångar

 

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Skarvbeståndet i Västra Götaland får reduceras genom skyddsjakt. Foto: Gettyimages
Fördubbling av antalet skarvbon – nu blir det jakt

Både Sportfiskarna och andra aktörer har slagit larm om skarvens tilltagande utbredning längs Västra Götalands kust. Nu kan det hela formuleras i siffror, där inventeringar visar att det skett en fördubbling av antalet skarvbon mellan 2012 och 2020.

Det är Sportfiskarna som basunerar ut resultaten från inventeringen, som SLU gjort tillsammans med erfarna ornitologer och ett flygföretag. Resultatet visar att antalet kolonier vuxit från 14 till 21, och att antalet bon vuxit från 3 000 till 6 000.
– Det kanske mest oroväckande är den stora spridningen av mellanskarv till vattendrag och inlandsvatten. Som ett av många exempel har Kungsbacka Sportfiskeklubb noterat upp till 20 jagande skarvar i Kungsbackaån och även mindre skarvgrupper som nu jagar i deras klubbsjöar flera mil inåt landet. Det är områden där vi aldrig dokumenterat skarv innan, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren på deras hemsida.

De välkomnar också ett färskt beslut om att det nu ska tillåtas skyddsjakt på 3 000 skarvar i Västra Götalands kustvatten och kustmynnande vattendrag.
Det är Sportfiskarna själva som tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Sveriges Fiskares Producentorganisation beviljats tillstånd för skyddsjakt på skarv.

Jakten i vattendrag motiveras i beslutet med att utvandrande laxfisksmolt behöver skyddas. Tillståndet gäller till och med den 15 februari 2024 och innebär att maximalt 3 000 skarvar får fällas.
Här kan du läsa mer.

Du kanske även gillar detta