Just nu:
Annons

Eon överklagar

Sommaren 2009 ansökte Eon om att få riva Rundbackens kraftstation i Medelpad. Man ville riva den gamla och bygga en ny anläggning. Miljödomstolen gav avslag men nu väljer man att överklaga.– Det är rätt väg att gå, säger informationschefen Jonas Andrén till...

Lyckad manifestation i Arjeplog

I lördags samlades sportfiskare från hela landet i Arjeplog för att protestera mot bygget av det nya kraftverket i Arjeplogströmmarna. Manifestationen arrangerades av Älvräddarna och drog runt 250 deltagare.Förra året gav miljödomstolen klartecken till Allmänningen i...

Länsstyrelser får bakläxa

Länsstyrelserna i både Jämtland och Dalarna får bakläxa av miljödomstolen för att de inte skött tillsynen av vattenkraften. De uppmanas att återuppta behandlingen.Älvräddarna har anmält två fall av slapp myndighetsutövning till miljödomstolarna.Det ena handlar om...

Bra för Rönne å

Miljödomstolen säger nej till kaolinbrytning i skånska Billinge. Ett av huvudskälen är att en brytning skulle orsaka stora fosforutsläpp i laxvattnet Rönne å.Kaolinlera används bland annat inom pappersindustrin och förekommer i rikliga mängder vid Billinge i mellersta...

Seger i Oreälven

Miljökrafterna vann slaget om Oreälven. Inte nog med att Fortum döms att riva ut kraftverksdammen – bolaget ska dessutom återställa älven före 2014. Oreälven i Dalarna är sorgligt utnyttjad och sönderbyggd, men nu får harr och öring i alla fall möjlighet att vandra...