Just nu:
Annons

HaV: Ja till omprövning för vattenkraften

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu yttrat sig över vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande ”I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler, SOU 2014:35”.– I stort är vi positiva till utredningens förslag och menar att de behövs för att...

Strömmande vatten på Fiskekryssningen

Som sportfiskare vet vi att hoten mot våra strömmande vatten är många. Christina Lindhagen från Sportfiskarna berättar om vad du konkret kan göra som privatperson och vad som är på gång politiskt.Att vilja skapa fritt strömmande vatten, handlar inte bara om att bära...

Dags att göra upp med industrins skrämselretorik

Vattenkraftsindustrin blockerar omprövningar av gammeldags miljötillstånd. Nu måste politikerna sluta lyssna på skrämskotten, skriver Christer Borg, ordförande i Älvräddarna, med anledning av slutbetänkandet från den statliga vattenverksamhetsutredningen.I dagarna...

Sportfiskarna om Vattenverksamhetsutredning

Sportfiskarna: De slutliga förslagen från den så kallade Vattenverksamhetsutredningen har nu lämnats till regeringen.En viktig princip i de direktiv som gavs när utredningen tillsattes 2012 var att den skulle lämna förslag på förändringar som innebär att verksamheter...