Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Farlig invasion

Mer än 900 främmande arter har de senaste årtioendena invaderat östra Medelhavets kustmiljöer. En farlig invasion som rubbar den ekologiska balansen.
Ökande kommunikationer runt jorden har betytt ökade möjligheter för olika djur- och växtarter att sprida sig till miljöer där de inte tidigare fanns. I vissa fall är dessa främmande arter inte alls önskade och påverkar den ekologiska balansen.
Den svenske forskaren Stefan Kalogirou på instiutionen för marin ekologi vid Göteborgs universitet har, tillsammans med grekiska forskarkollegor, studerat fisksamhällens struktur och funktion vid Rhodos. Forskarna har kunnat konstatera att väldigt många arter invaderat området under de senaste årtiondena och kraftigt förändrat näringskedjan.
– Resultaten visar en tydlig ekologisk påverkan när främmande arter antingen blivit dominerande, som blåsfisk, eller är fiskätare, som barracuda och kornettfisk. Det är uppenbart att näringskedjan håller på att omstruktureras, men avsaknaden av tidigare studier begränsade våra slutsatser, säger Stefan Kalogirou.

Det giftiga blåsfisken är en av de främmande arter som nyligen introducerats. Dess gift kan leda till muskelparalys och i värsta fall till döden. Denna fisk är ett exempel på att en invaderande art kan få både ekologiska och sociala effekter, eftersom den påverkar badlivet i området.
Svenne Andersson

Den giftiga blåsfisken är en av de arter som invaderat östra Medelhavets kustmiljöer. (Ill: Vangelis Pavlidis)

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Så här såg det ut efter att Fortum stängt av vattnet i Väljeån. Foto: Privat
Fortum polisanmäls efter nolltappning i öringvatten

I somras fick människor vid Väljeån i Hälsingland rusa ut för att rädda sprattlande fisk, efter att vattnet plötsligt försvunnit på en sträcka av 2 kilometer. Nu har Länsstyrelsen i Gävleborg polisanmält Fortum för misstanke om brott mot miljöbalken.

Det var i juni 2020 som händelsen i Väljeån utspelade sig, där den lokala fiskevårdsföreningen befarar att flera årskullar av både harr och öring slogs ut. Det har gjorts stora insatser för fiskevården i det aktuella vattnet, och enligt vattendomen från 1950 ska minst en kubikmeter vatten per sekund alltid ska släppas.

Fortum erkände att en dammlucka stängts av misstag, men Länsstyrelsen i Gävleborg väljer ändå att polisanmäla bolaget för brott mot miljöbalken. Torrläggningen ska enligt länsstyrelsens bedömning medfört en påtaglig risk för skador på fisk och andra vattenlevande organismer.

– Bryter man mot en vattendom måste vi anmäla det så får miljöåklagaren göra en utredning på det här, säger Gustav Hartzell, handläggare på länsstyrelsens enhet för vattenverksamhet och fiske, till Hela Hälsingland.

Du kanske även gillar detta