Sportfiskarna stöttar förslag om skarv-halvering i Stockholm

Antalet skarvbon i Stockholms län ska halveras, enligt förslaget från länsstyrelsen. Foto: Maria Ovegård

Länsstyrelsens förslag om att halvera antalet skarvbon i Stockholm får nu stöd av Sportfiskarna. De ger dessutom förslag på metoder om hur det ska gå till.

Väldigt få frågor rör upp så mycket känslor bland sportfiskare som skarvens härjningar och påverkan på fiskbestånd. Länsstyrelsens arbete med den uppmärksammade förvaltningsplanen för skarv i Stockholms län är inne i sitt slutskede, och Sportfiskarna är en av aktörerna som lämnat ett remissvar.

I korta ordalag så backar de upp förslaget, som bland annat innebär att skarven ska utgöra ett så litet hot som möjligt mot fiskbestånd som är rödlistade och/eller extra betydelsefulla för ekosystemet. Detta skulle innebära en stor vinst för länets fiskbestånd, anser Sportfiskarna.

Förvaltningsplanen föreslår att antalet skarvbon ska minskas till 3000 stycken fram till år 2030, och Sportfiskarna backar upp den hållningen”.

”Arbetet bör ses som en del i länsstyrelsens uppdrag att främja en levande skärgård med ett uthålligt och samhällsekonomiskt lönsam sport- och yrkesfiske och ett kustekosystem i balans”, skriver Sportfiskarna i sitt remissvar.

Sportfiskarna efterlyser också en tydligare analys och definition av vilka geografiska områden där predationstrycket från skarv behöver minimeras och till vilka områden den huvudsakliga kvarvarande predationen bör styras. Även ett jämförelsevis lågt antal skarvar kan i känsliga områden, tex där lokala fiskbestånd samlats för lek eller i viktiga uppväxtområden för yngel, orsaka stor skada, konstaterar de.

Läs hela Sportfiskarnas remissvar här!

Läs fler nyheter i Fiskejournalen:

Sverige signerar havsskyddet – tvärtemot Norge och Island

Publicerad: 22 January 2020
Av: Anders Lundin