Stort steg mot förbud av bottentrålning i Sverige

Havs- och vattenmyndigheten har fått uppdraget att utreda ett stopp för bottentrålning. Foto: Getty Images
ANNONS

Regeringen har varit aktiv med åtgärder att skydda havet den senaste tiden. Förra veckan skrev Sverige på avtalet om att bilda internationella havsreservat, och nu tas ett steg mot att stoppa bottentrålning på svenskt vatten.

Regeringen har nämligen gett uppdraget åt Havs- och vattenmyndigheten att utreda ett generellt stopp för bottentrålning i svenska marina skyddade områden. Ett stopp för bottentrålning, med begränsade undantag, skapar förutsättningar att stärka den biologiska mångfalden och utveckla det hållbara fisket, anser regeringen enligt ett pressmeddelande.

– Det är viktigt att vi skapar fredade platser i havet, där fiskar kan växa och fortplanta sig. Ett generellt förbud för bottentrålning i skyddade områden bidrar till det och är ett viktigt steg framåt för att skapa livskraftiga bestånd, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

I nuläget varierar förutsättningarna för att reglera bottentrålning, beroende på om fisket sker innanför eller utanför den så kallade trålgränsen. Innanför trålgränsen är trålfiske i dag förbjudet i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. I föreskrifterna finns dock flera undantag från förbudet och dessa ska myndigheten sammanställa och beskriva enligt uppdraget.

Havs- och vattenmyndigheten ska lämna förslag till ändringar i den nationella fiskelagstiftningen senast den 1 september 2020. Senast den 31 december 2020 ska myndigheten även redovisa hur ett generellt stopp kan tillämpas även på utländska fiskefartyg.

Läs även om detta beslut:

https://wp.fiskejournalen.se/sverige-signerar-havsskyddet-tvartemot-norge-och-island/

Publicerad: 26 January 2020
Av: Anders Lundin
ANNONS