Världsledande vattenvän får Stockholm Water Prize

En prisad vattenvän – Dr Jackie King. Foto: Siwi.org

Nu står det klart vem som tilldelas 2019 års Stockholm WaterPrize. Det blir den världsledande vattenflödesexperten Dr Jackie King, som har medverkat till banbrytande insatser för det fortsatta flödet i världens floder.

Forskaren Jackie King har bland annat tillsammans med kollegor utvecklat verktyg för att visa de ekologiska och sociala konsekvenserna av dammbyggnad och vattenuttag från floder, och hennes metoder har blivit vägledande för regeringar och institutioner över hela världen.

– Jag känner mig ödmjuk, upplyft och tacksam. Jag har aldrig sökt några toppjobb utan varit glad att vara en aktiv forskare, fri att säga det jag tycker behöver sägas, säger Jackie King i ett pressmeddelande.

Juryns motivering lyder: ”Dr Jacqueline King har, genom vetenskaplig grundlighet, självuppoffrande hängivenhet och effektiv opinionsbildning, förändrat hur vi tänker, talar och handlar när det gäller vatten som ett flöde av och för liv.”

Stockholm Water Prize delas ut i samarbete mellan SIWI och Kungliga Vetenskapsakademien och överlämnas av prisets beskyddare H.M Kung Carl XVI Gustafh. Prisceremonin sker 28 augusti under Världsvattenveckan i Stockholm.

Läs om kampen för friska vatten:

Vattenkampanjen den tredje största i EU:s historia