Det är inte bara turismen på de svenska skidorterna som påverkas av snöfattiga vintrar. Även intilliggande vattendrag och dess fiskbestånd kan få betala ett pris när det måste tillverkas konstsnö. " /> Konstsnö kan bli konstig situation för fisken | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

1 år sedan Sverige Anders Lundin
Fiskrom kan slås ut om det plötsligt försvinner mycket vatten vid snötillverkning. Foto: SLU Aqua
Konstsnö kan bli konstig situation för fisken

Det är inte bara turismen på de svenska skidorterna som påverkas av snöfattiga vintrar. Även intilliggande vattendrag och dess fiskbestånd kan få betala ett pris när det måste tillverkas konstsnö.

I princip alla stora skidanläggningar i Sverige är beroende av att producera konstsnö i dag, vilket kräver stora mängder vatten. Prognosen är att behovet fortsätter att växa om snösäsongerna blir kortare, och då riskerar alltså livet i vattendragen att påverkas.

En av riskerna är att det skulle kunna bli bottenfruset, om stora mängder plötsligt försvinner när vattenflödet är lågt under vintern. Detta skulle kunna slå ut exempelvis öringrom, som är beroende att få syre av strömmande vattnet.

I Åre stoppades Länsstyrelsen företaget Ski Star från att ta ut vatten från Åre-älven när flödet var som lägst, i mark och miljööverdomstolen 2016.

– I takt med mer och mer konstiga vintrar och mer och mer snöläggning blir problemet större. Framförallt för väldigt små vattendrag. Det har byggts väldigt mycket vattenkraftverk här redan och då försvinner forsarna och blir torrlagda. Det vi har kvar det måste vi spara, säger Ingemar Näslund, fiskbiolog på länsstyrelsen i Jämtland.

Här ser du ett inslag som Sveriges Radio gjort med honom kring konstsnön.

Läs om hur milda vintrar påverkar pimpelfisket:

https://www.fiskejournalen.se/sent-besked-fran-arvika-pimpel-sm-maste-flytta/

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta