Beslutet om höjd moms för fiskeguider går att ändra

Fyrdubblingen av momsen för fiskeguider och andra naturföretagare har startat ett skalv på landsbygden. Men går det att riva upp höjningen, som fanns med i Moderaternas och Kristdemokraternas antagna budget? Svaret är ja, enligt riksdagsledamöter som Fiskejournalen pratat med.Fiskejournalen har i flera artiklar berättat om den nyligen antagna budgeten och dess konsekvenser för turismnäringen, inte … Fortsätt läsa Beslutet om höjd moms för fiskeguider går att ändra