Nej, det är inte hållbart i längden. Länsstyrelsen i Halland svarar nu på kritiken om de miljoner ålar som flygs till Sverige för att sättas ut i våra vatten. " /> Länsstyrelsen svarar på kritik mot importerade "flygålar" | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Anders Lundin
Är ålen på väg att återhämta sig? Foto: Jennie Strömquist, Havs- och vattenmyndigheten.
Länsstyrelsen svarar på kritik mot importerade ”flygålar”

Nej, det är inte hållbart i längden. Länsstyrelsen i Halland svarar nu på kritiken om de miljoner ålar som flygs till Sverige för att sättas ut i våra vatten.

 

Erika Axelsson, länsfiskekonsulent i Halland.

Fiskejournalen har tidigare berättat om att biologen Ingemar Alenäs dömer ut modellen med att flyga ålar till Sverige, och att myndigheterna och kraftverksbolagen i stället borde se till att öppna vandringsvägar för ålen.

Och han får visst medhåll från Länsstyrelsen i Halland, som är en aktör i utsättningarna av de engelska ”flygålarna”.

– Visst har Ingemar en poäng. Det är ingen långsiktigt hållbar lösning att flytta och sätta ut ål, men det är en av de åtgärder som antagits i den svenska ålförvaltningsplanen och som vi skyldiga att genomföra. Det finns även krav om utsättning av ål i vissa vattendomar, säger länsfiskekonsulenten Erika Axelsson.

Hon hänvisar till att vissa vattendomar begränsar möjligheten att skapa bästa förutsättningar för ålbeståndet, och att utsättningar är en del av alla de villkor som finns och som måste uppfyllas i väntan på omprövning. Även Erika Axelsson hoppas på fler fria vandringsvägar och bättre kunskap om ålen.

– Det kommer ju en nationell plan för omprövning av vattenkraften nu, där vattenkraften ska miljöanpassas, och förhoppningsvis innebär det bättre och kanske fler fria vandringsvägar för ålen, konstaterar hon.

Däremot kan det i sämsta fall dröja 10–15 år till innan aktuella vatten ska upp till prövning, och vem vet hur statusen för ålen ser ut då?

Frågan är vad Länsstyrelsen och andra myndigheter kan göra under tiden?

Erika Axelssons tre önskemål för ålens närmaste framtid ser ut så här:

1) Lösningar för att underlätta ålens nedströmspassage förbi kraftverk.

2) Mer kunskap om ålens biologi.

3) Bättre handelskontroll för att förhindra olaglig handel med ål.

– Dessutom ser jag detta som ett internationellt ansvar, eftersom det är samma ålbestånd som rör sig förbi många länder, konstaterar Erika Axelsson.

Läs om fiskestoppet på ål:

Tre månaders stopp – men räcker det verkligen för ålen?

Relaterad nyhet från din region
1 timme sedan Sverige Anders Lundin
Försvarsmakten meddelar att de kommer att öka sin närvaro i skärgården.
Här ska sportfiskare se upp för militären!

Det är många som ska samsas om utrymmet i skärgården. Försvarsmakten meddelar nu att de kommer att öka sin närvaro i både Stockholms skärgård och områden utanför Göteborg, där det finns anledning för sportfiskare att hålla sig undan.

Enligt försvarmakten är orsaken till deras ökade närvaro att nya värnpliktiga behöver utbildas samt det ”försämrade” världsläget. Enligt försvarsmakten kan det faktiskt få motsatt effekt bland allmänheten att de ökar sin närvaro, alltså att ännu fler båtar åker ut.
– Det finns en okunskap och fritidsbåtar kommer för nära för att ta selfies, säger Rebecca Landberg, kapten i marinen, till SVT.

Här är områdena som gäller:
* Stockholms södra skärgård, främst Hårsfjärden, Mysingen och nordvart mot Dalarö, Långbälingssund, Järnholmssund och Gåsstensfjärden.
Stockholms mellersta skärgård, norr och syd om Björkö Kroksö, området runt Korsö, Träsköfjärden och området runt Lådna Låren.
Stockholms norra skärgård, området runt Söderarm.
Gryts och Valdemarsviks skärgård.
Karlskronas yttre redd.
*Göteborgs skärgård, främst mellan Björkö och Tistlarna.

Du kanske även gillar detta