Stavreströmmen i övre Gimån är utan tvekan en av landets mest populära och omskrivna fiskeplatser. Nu stramas regelverket åt för dem som vill fiska där i framtiden. " /> Övre Gimån skärper reglerna för sitt populära fiske | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

1 år sedan Sverige Anders Lundin
Gimån är ett av landets mest populära fiskevatten. Nu har ett 37 000 kvadratmeter förorenat område upptäckts i ovanliggande Revsundssjön, med en av de högsta halterna av uppmätta miljögifter i Norrland.
Övre Gimån skärper reglerna för sitt populära fiske

Stavreströmmen i övre Gimån är utan tvekan en av landets mest populära och omskrivna fiskeplatser. Nu stramas regelverket åt för dem som vill fiska där i framtiden.

Det är styrelsen för Övre Gimåns FVO som presenterat några ändringar i sitt regelverk för fisket i Stavreströmmen. Exempelvis så kommer definitionen för ”ortsbo” ändras, så att det är de som är boende, alltså mantalsskrivna inom Bräcke Kommun, som de räknar som ortsbo när fisket ska bokas. Med andra ord så definieras fritidshusägare inte längre som ortsbo i deras regelverk för Stavreströmmen.

Föreningen har också beslutat om obligatorisk användning av håv vid upptag av fisk. Vid återutsättning vill de inte att du ska lyfta upp fisken ur håven eller ta i fisken med händerna. Allt för att minska negativ påverkan på fisken, meddelas det på deras Facebook-sida.

I övrigt konstaterar föreningen att säsongen innehöll både mycket vatten men också lågt vattenstånd och hög vattentemperatur, vilket också fick till följd att de stängde fisket med hänsyn till fiskens hälsa. Detta drabbade flera gästande sportfiskare, och föreningen hälsar att de ska vidta åtgärder för att så inte ska bli fallet kommande säsong.

Läs även om nödropet från Jämtland/Ångermanland:

https://www.fiskejournalen.se/nodropet-fran-rosson-offra-inte-angermanalven/

 

Relaterad nyhet från din region
13 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Bäckrödingen har spridit sig i norrländska vatten. Foto: Alex Smith
Håll utkik efter bäckröding, kräftor och invasiva växter

Att det är förbjudet att plantera ut främmande arter i svenska vatten har förhoppningsvis de flesta sportfiskare koll på. Nu kan du hjälpa myndigheterna att rapportera in invasiva företeelser.

Det är Länsstyrelsen i Jämtland som uppmanar sportfiskare och andra naturnjutare att spana efter främmande arter. De har nämligen fått extra medel från Havs- och vattenmyndigheten för att öka ambitionsnivån i arbetet med invasiva arter.

Den mest spridda främmande arten i jämtländska vatten är den nordamerikanska bäckrödingen, som vållar bekymmer för öringen och den övriga naturliga faunan. En annan ökänd främling är signalkräftan, som kan bära på kräftpest utan att dö ut av den, med risk för att den medför att flodkräftan utrotas.

Länsstyrelsen kommer även att börja inventera främmande vattenväxter. Detta har de inte gjort så mycket tidigare, och där finns antagligen ett mörkertal.
Hör gärna av er till dem med tips på förekomster av främmande arter i Jämtlands läns vatten. Mail: anders.rydeborg@lansstyrelsen.se

Du kanske även gillar detta