Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Protest mot fiske i havsreservat

Greenpeace insamlade namnunderskrifter har nu överlämnats till Pierre Schellekens, EU-kommissionens chef i Sverige. (Foto: Greenpeace/Christian Åslund)

I går överlämnade Greenpeace en rapport och protestlista till Pierre Schellekens, EU-kommissionens chef i Sverige. Man vill påvisa hur oreglerat fiske tillåts skövla Sveriges skyddade havsområden.
En ny undersökning från Greenpeace visar att den lagstiftning som ska skydda Sveriges marina skyddade områden inte tillämpas av landets länsstyrelser. Inget av Sveriges 14 kustlän tillståndsprövar fisket som miljöbalken kräver.
Att döma av kommentarerna från regeringen finns inte heller några planer på att se till att tillsynsmyndigheterna gör sitt jobb. Regeringen ignorerar därmed miljölagstiftningen.
– Situationen är värre än vi anat. Därför uppvaktar vi EU-kommissionen för att påminna den om Sveriges brott mot unionens miljölagar samt överlämna de tusentals namnunderskrifter vi fått som stöd för vår anmälan, säger Jan Isakson, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace.

Vid överlämnandet av rapporten deltog Greenpeace-aktivister, klädda som färgglada fiskar och koraller. Med sig har de namnen från 6322 personer som alla skrivit under den anmälan som Greenpeace lämnat in till kommissionen för att Sverige vägrat att införa nödvändiga fiskeregleringar i marina skyddade områden.
Här hittar du rapporten ”Fult fiske – Hur oreglerat fiske tillåts skövla Sveriges skyddade havsområden”.
Läs tidigare notis om namninsamlingen.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
14 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta