Svenska pimpelfiskare som föredrar att vara ensamma bör kanske hålla sig inomhus framöver – åtminstone om du bor längs Västerbottenkusten. SLU Aqua ska nämligen göra en omfattande flyginventering av pimpelfiskare i norr – dock med ett gott syfte. " /> Räkna med att räknas – pimpelfiskare ska inventeras | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

1 år sedan Sverige Anders Lundin
Pimpelfiske och ismete engagerar många människor. Nu ska det kartläggas hur pimpelfisket ser ut längs Norrlandskusten.
Räkna med att räknas – pimpelfiskare ska inventeras

Svenska pimpelfiskare som föredrar att vara ensamma bör kanske hålla sig inomhus framöver – åtminstone om du bor längs Västerbottenkusten. SLU Aqua ska nämligen göra en omfattande flyginventering av pimpelfiskare i norr – dock med ett gott syfte.

Det handlar inte om en tillsynsoperation, utan snarare om en kartläggning. SLU Aqua vill helt enkelt skaffa sig ett större grepp om pimpelfisket längs Norrlandskusten. Är den typen av fiske värt något? Och vad för fiskar fångas, var fångas de och hur mycket? Många frågor, men så få svar, konstaterar SLU Aqua.

”Under februari och mars kommer vi därför, i samarbete med Frivilliga flygkåren, att flyginventera pimpelfiskare längs kusten i Västerbotten. Dessutom skickar vi ut personal på isarna i uppdrag att intervjua fiskare om deras fångster, fiskevanor och syn på pimpelfiskets tjusning med mera”, skriver de på sin Facebook.

Informationen som SLU Aqua får in är viktig för att kunna upplysa myndigheter och beslutsfattare om kustfiskens betydelse som ekosystemtjänst, och nödvändig för att de ska kunna förvalta fiskresurserna på bästa sätt.

För mer information kontakta: Stefan Larsson, SLU Aqua, Kustlaboratoriet i Öregrund. Telefon: 010-478 41 81, 072-216 51 61 eller mail: stefan.larsson@slu.se

Du har väl inte missat detta?

Det sjukaste isfisket någonsin

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Skarvbeståndet i Västra Götaland får reduceras genom skyddsjakt. Foto: Gettyimages
Fördubbling av antalet skarvbon – nu blir det jakt

Både Sportfiskarna och andra aktörer har slagit larm om skarvens tilltagande utbredning längs Västra Götalands kust. Nu kan det hela formuleras i siffror, där inventeringar visar att det skett en fördubbling av antalet skarvbon mellan 2012 och 2020.

Det är Sportfiskarna som basunerar ut resultaten från inventeringen, som SLU gjort tillsammans med erfarna ornitologer och ett flygföretag. Resultatet visar att antalet kolonier vuxit från 14 till 21, och att antalet bon vuxit från 3 000 till 6 000.
– Det kanske mest oroväckande är den stora spridningen av mellanskarv till vattendrag och inlandsvatten. Som ett av många exempel har Kungsbacka Sportfiskeklubb noterat upp till 20 jagande skarvar i Kungsbackaån och även mindre skarvgrupper som nu jagar i deras klubbsjöar flera mil inåt landet. Det är områden där vi aldrig dokumenterat skarv innan, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren på deras hemsida.

De välkomnar också ett färskt beslut om att det nu ska tillåtas skyddsjakt på 3 000 skarvar i Västra Götalands kustvatten och kustmynnande vattendrag.
Det är Sportfiskarna själva som tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Sveriges Fiskares Producentorganisation beviljats tillstånd för skyddsjakt på skarv.

Jakten i vattendrag motiveras i beslutet med att utvandrande laxfisksmolt behöver skyddas. Tillståndet gäller till och med den 15 februari 2024 och innebär att maximalt 3 000 skarvar får fällas.
Här kan du läsa mer.

Du kanske även gillar detta