Är du en prylnörd som enbart fiskar med högteknologisk utrustning? Då kan du sluta läsa här. Eller så är det kanske just du som är lämplig för att delta i ett nytt projekt – nämligen att lära sig fiska med stenåldersredskap. " /> Riktig old school – testa att fiska med stenålderskrokar | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Anders Lundin
Klarar du att fånga fisk med uråldrig utrustning? Foto: Från fishingzealand.dk
Riktig old school – testa att fiska med stenålderskrokar

Är du en prylnörd som enbart fiskar med högteknologisk utrustning? Då kan du sluta läsa här. Eller så är det kanske just du som är lämplig för att delta i ett nytt projekt – nämligen att lära sig fiska med stenåldersredskap.

Personerna bakom det historiska projektet är cand.mag. Solveig Chaudesaigues-Clausen, specialist på stenålderskrokar i Sydskandinavien, och tysken Werner Pfeifer som är överlevnadsexpert och stenåldershantverkare. Danske fiskeguiden Gordon P. Henriksen finns dessutom med som samordnare.

Krokarna som kommer att framställas till projektet är replikor av krokar som stenåldersfolk fiskade med 5400-3950 före Kristus, och syftet är att undersöka hur effektiva och hållbara de egentligen var. Solveig Chaudesaigues-Clausen och Gordon P. Henriksen kommer att välja ut vilka som äran att vara försökspersoner, och därefter kommer de att utrustas med ett klassiskt stenålderskit inför sommaren.

Låter detta som något för dig? Skicka i så fall en intresseanmälan till solveig.chaudesaigues@gmaileller gordon@megalops.dksenast 12 maj. Läs mer om projektet här!

Läs mer spännande fångster i Fiskejournalen:

https://www.fiskejournalen.se/hur-manga-har-lyckats-fanga-en-silvergadda/

Relaterad nyhet från din region
3 minuter sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta