Fiskodlingen i Ströms Vattudal har genom åren blivit en följetong, där incidenterna avlöser varandra. Jordbruksverket har nu beslutat att all fisk måste slaktas, eftersom regnbåge har testats positivt för sjukdomen BKD. " />
Annons
Sjukdom vid kritiserad odling igen – måste slakta all fisk | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 månader sedan Sverige Anders Lundin
Fiskodlingen vid Äspnäs har drabbats av sjukdom och måste slakta all fisk. Här en bild från den stora rymningen från odlingen 2018. Foto: Privat
Sjukdom vid kritiserad odling igen – måste slakta all fisk

Fiskodlingen i Ströms Vattudal har genom åren blivit en följetong, där incidenterna avlöser varandra. Jordbruksverket har nu beslutat att all fisk måste slaktas, eftersom regnbåge har testats positivt för sjukdomen BKD.

Fiskejournalen skrev senast om Vattudalens Fisk AB 2018 i samband med att tusentals regnbågar rymde från deras odling vid Äspnäs. Även under 2014 drabbades fiskodlingen av ett BKD-utbrott, varpå fisken fick avlivas och anläggningen saneras. Misstankar fanns då att även vild fisk i Ströms Vattudal hade smittats av bakteriesjukdomen BKD.

Under hösten konstaterades det alltså att odlingen drabbats igen, och återigen väntar slakt och sanering efter direktiv från Jordbruksverket.

– Sanering innebär att utrustning ska saneras både mekaniskt och kemiskt, det vill säga med högtryckstvätt och desinfektionsmedel. Därefter ska ingen fisk bogseras till Äspnäs för tillväxt under en månad innan saneringsuppgiften anses vara utförd, säger en talesperson för Vattudalens Fisk till Jämtlands Tidning.

Tömningen av anläggningen beräknas komma igång efter islossningen, och företaget meddelar att de kommer att vara igång som vanligt med verksamheten när arbetet är slutfört.

Läs om fler dystra rapporter från Ströms Vattudal:

https://www.fiskejournalen.se/skrackrapport-mytomspunnen-stororing-nara-utrotning/

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nej, den nationella planen duger inte, anser Älvräddarna. Här Hednäs kraftstation i Åbyälven, där fisk hindras från att ta sig vidare.
Regeringens beslut om vattenkraften överklagas

Älvräddarna hade förhoppningen att den nationella planen för nya miljövillkor inom vattenkraften skulle bli det stora trendbrottet. Det blev det inte alls – anser Älvräddarna. I stället överklagar de nu Regeringens beslut att anta planen.

Organisationen anser att den nationella planen för omprövning av vattenkraften står i direkt strid med EU-rätten. Med anledning av detta överklagas nu regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

”Enligt ramdirektivet för vatten ska unionens vattenförekomster uppnå så kallad god ekologisk status senast 2027. Enligt regeringsbeslutet ska de sista omprövningarna påbörjas först 2037. Med ett inriktningsmål om att max 1,5 terawattimmar ska avsättas för miljöskyddsåtgärder och därtill ett krav riktat till vattenmyndigheterna att alla ramdirektivets möjligheter till undantag från kravet på god ekologisk status ska användas, blir det inte möjligt för Sverige att leva upp till ramvattendirektivets krav”, framgår det av Älvräddarnas ansökan.

Vilka är då Älvräddarnas förhoppningar om att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva fallet?
– Vi utgår från att HFD har den juridiska integritet som krävs för att se regeringsbeslutets brister, säger Älvräddarnas generalsekreterare Christer Borg till Fiskejournalen.

Du kanske även gillar detta