Del 1: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?

Det blev Moderaternas och Kristdemokraternas budget som röstades igenom.

Ska fiske- och miljövård avgöra var du lägger din röst i det kommande riksdagsvalet? Kanske inte enbart, men en kvalificerad gissning är att du som läser den här texten månar om just detta. För att ge dig en fingervisning har vi frågat riksdagspartierna var de står i sex frågor av yttersta vikt för svenskt sportfiske – först ut är vattenkraften.

Är det nya lagförslaget om vattenkraften tillräckligt bra eller behövs mer långtgående åtgärder för att skydda fiskens vandringsvägar?

CENTERPARTIET

Vi står bakom energiöverenskommelsen och förslaget om nya miljöprövningar på vattenkraft. Förslaget innebär att all vattenkraft ska prövas, få moderna tillstånd och vidta åtgärder som fisktrappor, justera tappning med mera. Samtidigt ska tillgången på förnybar el värnas och regelkrånglet minska.

KRISTDEMOKRATERNA

Det är viktigt att skapa fria vandringsvägar, inte minst för ålen, vars bestånd har minskat kraftigt på grund av vattenkraften. I diskussioner med energiöverenskommelsen övriga partier försöker vi hitta en balans mellan fiskens vandringsvägar och vattenkrafts-, kulturmiljö- och andra intressen.

LIBERALERNA

Det är bra att all vattenverksamhet ska ha moderna miljötillstånd enligt miljöbalken och att tillståndsprocesserna blir effektiva. Vi behöver konkreta åtgärder och inte långdragna processer. Arbetet behöver dock utvidgas till övriga dammar och vandringshinder som inte är kopplat till elproduktion.

MILJÖPARTIET

Vår nya lag är ett historiskt genombrott. Äntligen ska det göras en modern miljöprövning av vattenkraften, efter årtionden av debatt. Nu ska alla kraftverken leva upp till miljöbalkens krav. Nu ska vandringsvägar och andra miljöåtgärder genomföras. Sedan får vi utvärdera och se om mer krävs.

MODERATERNA

Vi står bakom den energipolitiska överenskommelsen som innebär att Sverige ska ha moderna miljökrav på svensk vattenkraft. Vattenkraftens utbyggnad ska främst ske genom effekthöjning i befintliga verk med moderna miljötillstånd.

SOCIALDEMOKRATERNA

Förslaget bygger på fem partiers överenskommelse och är ett viktigt steg ifråga om balans mellan vattenkraftens nyckelroll i elsystemet och anpassning till moderna miljökrav. Anläggande av vandringsvägar, minimitappning och anpassade flöden är villkor som kan bli aktuella i tillståndsprövningen.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Sverigedemokraterna vill i socialkonservativ anda harmoniera miljöbefrämjande åtgärder med kulturell hänsyn och industriella intressen. Mer långtgående åtgärder på detta område ställer vi oss inte bakom.

VÄNSTERPARTIET

Vänsterpartiet välkomnar lagförslaget, men det kommer att behövas större insatser för att säkerställa den biologiska mångfalden och vandringsvägar för fisk. Därför har vi lämnat in en motion med förslag till förbättringar.

Läs övriga delar i serien:

Del 2: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?

Del 3: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?

Del 4: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Annons
AKTUELLT

Storgäddor i midnattssolens land – då rök skäggen

Nu är det midnattssolens tid i Norrbotten. Med andra ord kalas för fiskaren 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan. Det utnyttjade gänget i Team Gesto Fishing, som rapporterar om ett storslaget fiske i Mellanström. Johan Wernersson från Falköping och hans kamrater har som tradition att gästa Mellanström varje år, och han beskriver det

Tester från Forsmark: Uppvärmning gynnar liten fisk

Att vissa arter gynnas av varmare klimat är visserligen ingen nyhet, men många har efterfrågat forskning kring klimatförändringarnas effekter på svenska fiskarter. Nu släpps resultaten från en studie vid Forsmark. Provfisket, i SLU Aquas regi, har pågått sedan 1970-talet i den så kallade biotestsjön utanför Forsmarks kärnkraftverk, där utsläpp av kylvatten gör havsmiljön flera grader

Hjälp forskningen – rapportera in fynd av sjuka fiskar

Nu ber Länsstyrelsen i Halland sportfiskare om hjälp. Trots att det är relativt tidigt på säsongen så har det kommit flera observationer om sjuka fiskar, och därför vill de påminna om att dessa kan rapporteras in till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Redan har ett flertal svampangripna laxar observerats i de populära vattendragen Ätran, Högvadsån och

Datum spikat för populära fisketävlingen 08-borren

Kvällstävlingen 08-abboren har varit ett mycket uppskattat inslag i Stockholm. Nu är den snart tillbaka – närmare bestämt onsdag 26 juni. 08-borren kan beskrivas som en breddtävling, där konceptet är: ”Gå, spring, cykla, åk skate, inlines, buss eller tunnelbana. Så länge du spinnfiskar från land med konstgjorda beten”. Enligt Sportfiskarna så har många undrat om det

Ett kreditkort i veckan – så mycket mikroplast får du i dig

Fisk och skaldjur är oftast nyttigt – absolut. Men enligt nya studier får vi i snitt i oss 2 000 mikroplastpartiklar per vecka via livsmedel och vatten, vilket motsvarar ett kreditkort på 5 gram. En omfattande sammanställning från University of Newcastle som gjorts på uppdrag av WWF, visar på siffor som inte kan påstås vara

Bornholmstören fångad igen – har vuxit ordentligt

Du behöver inte åka till Ryssland eller Kanada för att ha chansen att fånga belugastör. Det kan räcka med en tripp till Bornholm. Däremot kommer du inte vara ensam om att ha fångat just denna speciella stör. Stören på bilden tillhör faktiskt Bornholms bofasta invånare sedan 7 år tillbaka, där den släpptes ut i öringsjön

Ta rygg på Tomas – vill locka fler fiskare till Nissan

Många fiskare föredrar att vara ensam vid sitt favoritvatten. Det gäller inte Tomas Mitan – som tvärtom vill ha sällskap vid Nissan. Och sällskap har han fått, efter att ha visat upp sin drömlax för offentligheten. Tomas har haft ett väldigt fint fiske hittills i sommar, som toppades med en lax på 11,2 kilo, vilket

Sensationen: Mytomspunnen fisk fångad med spö

Här är fångsten som blivit en snackis i fiskekretsar runt om i Europa. Det är ett osedvanligt stort exemplar av arten Vågmär, eller Sölvkveite på norska, som enligt lokala medier fångats i Hervikfjorden. Den spektakulära fisken ska ha fångats i mitten av maj, av två fisketurister från Tyskland. Den uppskattades till omkring 30 kilo, och

David metade upp jätteflundra under sin bröllopsresa

David Nilsson från Sunne i Värmland har rapporterat hem om en fisk från Norge som många bara drömmer om. 195 centimeter hälleflundra, fångad med flötmete under sin bröllopsresa. Det är en av de största hälleflundror som fångats med flötmete. Det finns inget officiellt världsrekord, men den hittills största kända fångsten med metoden är 197 centimeter,

Äntligen sommarlov – hugg till på fiskeäventyret direkt!

Sommarlovet rivstartar för ungdomar som tycker om att fiska. Dels så har den riksomfattande tävlingen Artjakten startat, och nu bjuds det in till Sommarlovsfiske på flera orter. Att fiska är både roligt – och ganska ofta helt gratis. Organisationen Sportfiskarna bedriver ett omfattande arbete för att introducera ungdomar i både sportfiske och fiskevård, och deras

Annonser

TYCK TILL!

Vilken typ av artikel vill du helst läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...