Just nu:
Annons
Krafttag mot läkemedel i svenska vatten

Krafttag mot läkemedel i svenska vatten

Regeringen vill se en minskning av läkemedelsrester i svenska vattendrag. Därför ger man nu på bidrag för tekniska investeringar som förbättrar reningen av avloppsvatten. Läkemedel är ofta svåra att bryta ner och kan nå miljön på flera sätt, bland annat via avlopp och...

Läkemedel hotar fiskar och sjöar

Enligt Supermiljöbloggen visar ny forskning att hormonbaserade läkemedel som läcker ut i sjöar och vattendrag via våra reningssystem, får större konsekvens än man tidigare anat. Det får i sin tur fiskpopulationer att minska drastiskt.Fiskejournalen har tidigare...

Läkemedel i vattendrag – kan undvikas

I dag klarar inte våra reningsverk att rena bort alla läkemedel som spolas ner i toaletten. När de kommer ut i vattendragen skadar de fiskar och andra organismer.Men det finns fungerande teknik som, enligt havet.nu, ska testas i full skala.Inom tio år kan landets alla...

Miljögift och läkemedel i Stockholms vatten

Sportfiskarna:Provfiske och sedimentprovtagning i Mälaren, Stockholms skärgård och i ett antal sjöar på Sportfiskekortet har precis slutförts. Syftet är att kartlägga halterna av miljögifter i fisk runt Stockholm och försöka se om föroreningarna på bottnarna ökar...

Laxar och läkemedel

Vad händer med världens alla vatten och dess invånare när mediciner och hormoner förgiftar dem? I kväll klockan 20.00 visar SVT2 Vetenskapens värld, där får du följa med miljöforskaren Joakim Larsson då han försöker ge svar på frågan.I kväll kan du, i en film av den...