Prenumerera på nyhetsbrevet!

FISKEBLOGGAR

rödlistad

Annons

Ålen kvar på många julbord

Trots att ålen är rödlistad och att nog de flesta uppfattat att arten är akut hotad finns den rökta ålen kvar på många julbord. Krögarna försvarar sig med att gästerna kräver det. Vid den här tiden dignar julborden lite varstans – det är julbord med jobbet, med idrottsföreningen och med goda vänner. Och på väldigt

Norsk jubel över masslakt av tonfisk

En norsk fiskebåt har fångat och tagit i land inte mindre än 21 stycken blåfenstunor. Saken omtalas i flera medier och storfångsten och dess ekonomiska värde väcker jubel i spalterna. Den norska fiskebåten Hovden Viking gjorde jättekapet när den egentligen var ute för att fiska makrill. Men i noten fastnade alltså 21 stycken tonfiskar. De

32 fiskarter rödlistade

Vad har pigghaj, lyrtorsk, håbrand, ål, brugd och storfjällig skoläst gemensamt? Jo, de är alla klassade som akut hotade på Artdatabankens rödlista. Akut hotad är den högsta klassen på rödlistan. Nästa läge är nationellt utdöd. På rödlistan, men med något lägre varningsflagg finns tyvärr ytterligare 26 fiskarter. Några av arter var det inte så länge

Nordhavsräkan – både rött ljus och rödlistad

Nu har Artdatabanken placerat nordhavsräkan i kategorin ”nära hotad” på den svenska rödlistan. Det bygger på den påtagliga minskning man sett de tio senaste åren. Det har varit mycket diskussioner om nordhavsräkans status och i media har begreppen rödlistad och rött ljus blandats ihop och förvirrat debatten. Dessutom har både kändiskockar och allmänna tyckare uttalat

Laken hotad och rödlistad

ArtDatabanken rödlistar laken som ”nära hotad”. Minskningen av lake har varit påtaglig under 2000-talet. Lake är ett exempel på en kallvattensfisk som missgynnas av stigande medeltemperaturer. Man tror även att utsläpp av som leder till syrefria bottenmiljöer påverkar lakens lekbottnar. Eftersom många lakbestånd är vandrande kan de också ha påverkats negativt av utbyggnaden av vattenkraft

Rödlistad ål på Coop

Livsmedelsjätten Coop har förbjudit försäljning av ål i deras butiker. Ändå fortsätter försäljningen – under disk. Det är tidningen City Malmö som avslöjar butiker i Lund och Helsingborg. Tidningen City Malmö avslöjade nyligen Coop med att sälja utrotningshotad ål. Detta trots att man centralt har beslutat att förbjuda försäljning av den rödlistade arten. Det var

Akut hotad julmat

Ålen är klassad som akut utrotningshotad både här hemma och internationellt. Ändå serveras den fortfarande på många julbord. – Har vi ingen ål kommer inga gäster, säger en skånsk krögare när TV frågar varför han fortfarande serverar en utrotningshotad art. Vid WWF:s rundringning berättar ungefär femton procent av krögarna att de fortfarande serverar ål. Ål

Rekordstora ålfångster

Yrkesfiskarna längs Skånekusten har fått mycket stora ålfångster under hösten. Vissa fiskare talar om en tredubbling mot tidigare rekordfångster. När höstmörkret börjar sänka sig över den skånska ostkusten åker ”ålahommorna” i sjön. Den blanka ålen är på vandring för att söka sig mot Sargassohavet och kan fångas under mörka nätter. I år har det varit

Pigghaj – detta gäller!

Det tycks som om det i år igen finns en del piggaj i kustnära vatten. Arten är starkt hotad och det gäller speciella restriktioner för fiske. Förra året kom en massiv invasion av pigghaj på Västkusten. Trots att arten håller på att försvinna fanns det ovanligt stora och ovanligt många pigghajar. Numera är yrkesfisket efter

Annonser

Laddar